A társaságunk már indulásakor is abból az alapfeltételezésből indult ki, hogy az adat és  információ stratégiai tényező és Magyarország e téren számos problémával küzd.  

QualiDat filozófia

Azt mondják, hogy a XXI. század az információ feldolgozás százada lesz. Az a kérdés, hogy a tengernyi ránk zúduló adatot és információt miként tudjuk értelmezni, feldolgozni, használni.  

Ha az internet országút, akkor az  adatbázisok és információs helyek mind-mind egyes települések. Vannak  települések melyeket nehezen találunk meg és van amelyeket könnyen, van  település melyen képtelenek vagyunk eligazodni és van logikusan felépített  utcaszerkezetű. Van aki az utca nevekből akar eligazodni és van aki térképből.

Történetünk

Kezdetben az adatkereskedelmi tevékenység  az APEH Társasági adóbevallásából származó aggregált ágazati adatbázissal  indult a DATAX-al. A cég működésének második harmadik évétől indult meg a DATAX  adatbázisra alapozott elemzési termékek piacra vitele és a termékfejlesztési  igények szisztematikus gyűjtése valamint fejlesztése. 

Tevékenységek

  • A vállalkozások, befektetők nem jutnak megfelelő adatokhoz információkhoz
  • A fejlesztési programok, pályázatok egyre kevésbé alátámaszthatóak
  • Közcélú, közhiteles adatbázisok nem minősítettek, dokumentáltan számos hibával terheltek
  • egyes állami szervek kibocsátása nem minősített, megkérdőjelezhető hitelességű (mezo- és mikro szinten aggasztó jelek, szűkülnek az alacsony aggregátumok)
  • Önkormányzatok nem ismerik kellően adatgyűjtési feladatukat, felelősségüket
  • Közérdekű adatoknál is előfordul a titkolózás, túlárazás – jelentős társadalmi többletköltség jelentkezik
  • Nem világos az esetek nagy részében az adatokhoz való hozzáférés helye, módja, költségeí